Foto: Anthony Tian

ENGSTRÖM & RICHERT

Nattavaara är första delen i vår nya romantrilogi. Den utspelar sig i ett fritt Norrbotten – några årtionden in i en mörk framtid då stora delar av civilisationen har kollapsat – och ges ut på Bokfabriken hösten 2020.

Hur känns det att debutera?

Det är, av fullt förståeliga skäl, många som frågat mig hur det känns att debutera. Tekniskt sätt har jag ju inte riktigt gjort det förrän

Tillbaka i sadlarna

Idag den 4 maj började vi återuppta arbetet med den första romanen, efter en april som på många sätt varit den värsta någon av oss

Den jävla romanen

Hur skriver man en bok? Ja, fråga inte mig – för jag har alltid misslyckats. Dels har jag inget tålamod, dels har jag inte heller

Nu är det officiellt!

Pressreleasen har gått ut, och de allra flesta tidningar i hela landet har skrivit om vår ambitiösa romantrilogi – en dyster, kryddstark berättelse om livet